Về Myad

Về chúng tôi

MyAd Agency & Academy là công ty cổ phần được lập ra nhằm mục tiêu cung cấp các dịch vụ về Marketing trên nền tảng Digital, đưa đến các doanh nghiệp giải pháp tiếp thị tổng thể hiệu quả được đo lường chính xác và hiệu chỉnh kịp thời, bắt kịp xu hướng công nghệ thay đổi nhanh chóng.

MyAd Agency & Academy được thành lập tháng 3/2019 với trụ sở chính đặt tại tầng 3 số 22C Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Địa bàn cung cấp dịch vụ: Việt Nam

Sứ mệnh

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, MyAd Agency & Academy cung cấp các dịch vụ đào tạo, lên kế hoạch và thực thi kế hoạch Digital Marketing cho các doanh nghiệp Việt Nam. Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ các hoạt động marketing, thu thập Data nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động
Marketing. Xây dựng thương hiệu MyAd và thương hiệu cá nhân các thành viên BOD.

Tầm nhìn

MyAd Agency & Academy được lập ra nhằm cung cấp các giải pháp
Marketingmạnh mẽ, tổng thể và toàn diện, tiến đến dịch vụ thay thế phòng Marketing, PR, giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Các giá tri cốt lõi của MyAd được thể hiện qua 5 điểm sau:
• Không lãng phí khả năng nguồn nhân lực.
• Luôn lắng nghe và học hỏi
• Sáng tạo, hoặc tối ưu
• Thể hiện tất cả trên số liệu
• Sẵn sàng cho tình huống xấu
Các giá trị trên được thể hiện bằng hành động cụ thể, không thay đổi theo tình hình kinh doanh cũng như định hướng ngành nghề, mục tiêu ngắn và dài hạn của MyAd

zalo call